Een aansprakelijkheidsverzekering sluit je af zodat je verzekerd bent voor schade die je bij andere veroorzaakt. Deze verzekering gaat zowel over materiële schade als persoonlijk letsel.

Deze schade wordt niet verzekerd als de schade een opzettelijke acties was. Waarom is het nou handig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten? Als je schade veroorzaakt, dan ben je hier volgens de wet aansprakelijk voor. Doordat je hiervoor aansprakelijk bent, moet jij de kosten van de schade betalen. Dit kan een gloednieuwe iPhone zijn van iemand of het kunnen verwondingen zijn aan iemand. Ook ben je verantwoordelijk voor de schade die je kinderen maken. Als je geen aansprakelijkheidsverzekering afsluit dan zal je al deze schade zelf moeten betalen. Daar wordt je natuurlijk niet zo blij van. Een aansprakelijkheidsverzekering verzekerd je voor een bepaald bedrag, dit verschilt per verzekering en verzekeraar. In veel situaties kan je beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering biedt meestal een erg ruime dekking. Wat een verzekering niet dekt zijn schade veroorzaakt door motorvoertuigen. Hiervoor sluit je namelijk een autoverzekering af. Deze verzekering is een verplichte verzekering. In Nederland valt deze verplichting onder de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Deze verzekering is er om schade aan of veroorzaakt door je eigen auto te verzekeren. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Verder ben je niet verzekerd voor gehuurde spullen, jachtrisico en schade bij extreme sporten. Schade die opzettelijk is veroorzaakt wordt niet vergoed. Een aansprakelijkheidsverzekering is geen dure verzekering. Het kost hooguit maar een paar euro per maand. De prijs hangt af van de samenstelling van het gezin en de hoogte van de dekking.