Wat betekenen de BKR coderingen op uw overzicht?

Het BKR maakt gebruik van verschillende coderingen (registraties) bij consumenten die een lening hebben afgesloten waarmee het kredietverstrekkers zo goed mogelijk informeert. Als u een lening afsluit, dan is uw bank/kredietverstrekker ook verplicht om hier melding van te doen bij het BKR. Uw gegevens worden in het Centraal Krediet Informatiesysteem geplaatst. De gegevens zijn toegankelijk […]

Lening afsluiten zonder BKR toetsing

U wilt geld lenen zonder BKR toetsing? Dat is helaas voor u niet mogelijk. In Nederland moeten kredietverstrekkers namelijk verplicht toetsing doen bij het BKR alvorens ze een krediet mogen verstrekken. Alle banken en kredietverstrekkers zijn deelnemer bij het BKR. Heeft u een negatieve registratie? Dan is de kans aanwezig dat u geen geld kunt […]

Bij particulier een lening afsluiten, hoe werkt dat?

Geld lenen bij particulieren kan een slimme oplossing zijn voor consumenten die geen reguliere lening bij de bank kunnen afsluiten. We noemen dit fenomeen ook wel ‘onderhands lenen’ of een ‘onderhandse lening afsluiten’. U leent geld van iemand waarmee u bevriend bent, van een familielid of van een volslagen onbekende. Geld lenen van een particulier […]

Rood staan heeft consequenties voor hetgeen u kan lenen

Wist u dat alleen al de mogelijkheid tot rood staan bij de bank bepaalde consequenties voor u heeft? Begin dit jaar hebben vele Nederlanders vanwege de mogelijkheid om extra geld op te nemen bij de bank een BKR-registratie ontvangen. Een z.g. ‘positieve registratie’. Op dit moment moeten alle kleine kredieten bij de BKR (Bureau Krediet […]

Studieschuld wordt straks bij het BKR gemeld ?

Worden studieschulden straks daadwerkelijk als lening aangemerkt en dus geregistreerd bij het BKR? Dit is een vraag die rijst en vooral belangrijk is voor de banken in Nederland. Want veel starters die een woning zoeken en bij de bank aankloppen voor een hypotheek, geven studieleningen niet op als schuld bij de bank in kwestie. Diverse […]