Een Deposito is in simpel Nederlands, een bedrag dat je in bewaring geeft, bijvoorbeeld aan een bank. De Depositio wordt daarom vaak een Spaardeposito of Termijndeposito genoemd, een spaarvorm met een vast looptijd en een rente die vooraf vaststaat.

Daarbij kan de looptijd, hoewel deze bij het aangaan van een Deposito doorgaans wordt vastgelegd, variëren van enkele maanden tot meerdere jaren. Meestal zelfs 10 of 20 jaar. De kortere looptijden worden vaak Termijndeposito genoemd, de langere looptijden Spaardeposito. Meestal is de hoogte van de rente ook afhankelijk van de looptijd. Kortere looptijd is daarbij vaak een lagere rente, en bij een langere looptijd wordt vaak een hogere rente gegeven.

Enkele kenmerken van de Deposito

  • Vervroegde opname is vaak niet mogelijk, tenzij er sprake is van bijvoorbeeld overlijden, of wanneer de Deposito wordt gebruikt voor bijvoorbeeld een Hypotheek of ander product van de bank.
  • Vaste Rente.
  • Meestal minimale inleg.
  • Looptijd ligt vast.

Mocht je via een Deposito willen gaan sparen, let bij het afsluiten dan op hoelang je de inleg wilt of kunt missen. De looptijd ligt immers vast, en als vervroegd opnemen al mogelijk is, dan zal er een boete worden geheven. Kijk dus ook vooraf hoe hoog deze boete is, en let op de aanvullende voorwaarden.