Let op! Geld lenen kost geld

EU-lidstaten gaan akkoord met nieuwe eisen slechte leningen

By: Robin

De EU-lidstaten zijn akkoord gegaan met de nieuwe eisen voor slechte leningen. Zo moeten Europese banken o.m. hun risico’s op “onrendabele en oninbare leningen” veel beter indekken. Deze week werd duidelijk dat het Europees Parlement en de lidstaten het eens werden over de nieuwe eisen.

Daarmee wordt als het goed is voorkomen dat het aantal risicovolle leningen in de EU jaarlijks toeneemt.

Santander consumenten krediet

Geleerd van de kredietcrisis

De EU en de banken hebben geleerd van de kredietcrisis. Voorheen droegen de banken weinig medeverantwoordelijkheid bij het aangaan van risicovolle leningen. Met het nieuwe akkoord is dat wel het geval. De banken worden op deze manier meer solide en dat is weer goed nieuws voor Europese bedrijven die zitten te springen om financieringen. Dit laat Valdis Dombrovskis in soortgelijke bewoordingen weten.

Valdis is op dit moment EU-commissaris. Ook Esther de Lange is namens het CDA zeer tevreden over het nieuwe besluit en akkoord van de EU-lidstaten met de Europese banken.

Wanneer is een lening oninbaar?

Wanneer spreken de banken van een oninbare lening? Men beschouwt een lening als oninbaar indien een consument of bedrijf 3 maanden (90 dagen) niet heeft betaald. Na 90 dagen moeten Europese banken volgens de nieuwe eisen een buffer opbouwen, er van uitgaande dat de kredietnemer ook in de toekomst niet zal aflossen.

De banken moeten voor leningen die risicovol zijn en waar ook geen onderpand voor tegenover staat, binnen 3 jaar het gehele verlies afdekken.

Related post