geld lenen kost geld

Over ons

Geopend

Renteaftrek van lening alleen aftrekbaar als deze voor de woning gebruikt is.

Bereken de lening die bij jouw past

Vul een bedrag in tussen de € 2.500,- en € 75.000,-
Bespaar € 775 per jaar!

geld lenen vandaag vrijdag 12 augustus!
Deze informatie delen met anderen

De zaak verloopt als volgt. Een echtpaar is getrouwd in gemeenschap van goederen. In 1999 besluiten ze apart te gaan wonen. De man verhuist naar een ander huis, dat ook hun gezamenlijk bezit is. Hij draagt alle kosten en lasten van dat huis. Zijn vrouw blijft op het oorspronkelijke adres wonen. De man trekt de helft van alle betaalde rente af als verwervingsrente van de woning. De inspecteur weigert. De man gaat in beroep bij de Noord-Nederlandse arrondissementsrechtbank. Voor de rechtbank is onder meer de rente-aftrek in geschil.

In totaal bedraagt de hypotheekschuld voor beide woningen € 1.020.000. Een deel van € 397.000 heeft betrekking op het huis waarin de man woont. In totaal is de betaalde rente € 53.516. Volgens de rechtbank is de aftrekbare rente dan: (€ 397,000 / € 1,020,000) x € 53,616 = € 20,868.

Volgens het hof weigerde de inspecteur terecht de renteaftrek boven dit bedrag. De man beroept zich nog op het vertrouwensbeginsel, maar dat faalt.

 

Belang voor de praktijk

De pro rata benadering van het hof is eenvoudig, maar niet noodzakelijk juist. Als er verschillende leningcomponenten zijn, moet voor elke leningcomponent bepaald worden of en in welke mate deze leningcomponent betrekking heeft op het huis waarin de man woont. Er is alleen recht op renteaftrek voor de rente op die leningen.

Wat is “de” eigen woning? Man en vrouw wonen gescheiden maar zijn nog steeds getrouwd. Zolang geen verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend, blijven ze elkaars fiscale partners (artikel 5a, lid 4 AWR). In dit geval zijn de partners gescheiden van kost en inwoning – en dus geen fiscale partners meer – maar wat als ze nog steeds fiscale partners waren? In dat geval hebben de fiscale partners samen twee hoofdverblijven. Beide woningen kwalificeren als eigen woning in de zin van art. 3.111 lid 1 Wet inkomstenbelasting 2001 (hoofdverblijf). Maar volgens art. 3.111 lid 8 Wet op de inkomstenbelasting 2001 kunnen fiscale partners slechts één eigen woning/hoofdverblijf hebben. In dat geval moeten ze in de aangifte inkomstenbelasting kiezen welke woning als eigen woning/hoofdverblijf wordt beschouwd in de zin van art. 3.111 lid 1 Wet inkomstenbelasting 2001. Kiezen ze niet, dan zijn beide woningen geen eigen woning (art. 3.111 lid 9 Wet inkomstenbelasting 2001).

Partners kunnen natuurlijk op grond van een fictieve bepaling – art. 3.111 leden 2 tot en met 6 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 – meer dan één eigen woning hebben. Dit geldt ook voor een belastingplichtige zonder partner. Je kunt denken aan een verhuissituatie (paragrafen 2 en 3) of door toepassing van de echtscheidingsregeling (paragraaf 4).

Meer vragen over lenen?

Ik ben Pascal, mocht je toch nog meer willen weten over geld lenen dan beantwoord ik graag je vragen.

geld lenen

Onderwerpen op de pagina

Wij helpen je graag

Waar kunnen we je mee helpen? Bel, mail of app ons gerust!

Consument
Zakelijk
Appen
Bespaar € 775 per jaar!

Door zelf eenvoudig te vergelijken kun je kiezen voor de goedkoopste aanbieder. Uit ons onderzoek is gebleken dat de goedkoopste aanbieder € 775 per jaar goedkoper is!