geld lenen kost geld
Vul een bedrag in tussen de € 2.500,- en € 75.000,-
Bespaar € 775 per jaar!

Werk en inkomen

Deze informatie delen met anderen
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Werk en inkomen worden verschillend beoordeeld door hypotheekverstrekkers. Er zijn echter wel een aantal algemene regels. Door aanpassing van de gedragscode CHF (Contactorgaan Hypothecair Financiers) zullen de meeste hypotheekverstrekkers bij inkomens onder modaal niveau en bij uitkeringen terughouden zijn met hypotheekverstrekking. Voor het bepalen van de maximale woonlasten wordt uitgegaan van de woonlastennormen van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting), dit gebeurd op dezelfde manier als voor hypotheken met NHG (Nationale Hypotheek Garantie).

Alleen vaste en bestendige inkomsten tellen mee bij de hoogte van uw inkomen. In de meeste gevallen kan er niet meer dan 4 keer uw jaarinkomen geleend worden. Elke hypotheekverstrekker gaat natuurlijk anders om met inkomens. Vraag specifieke informatie aan uw hypotheekadviseur.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Het salaris (of brutoloon) dient te worden verkregen uit een arbeidsovereenkomst vanuit vast dienstverband (onbepaalde tijd). De werkgeversverklaring dient te worden ingevuld en ondertekent door uw werkgever. Hiermee kunt u op basis van inkomen en onderpand de maximale hypotheek verkrijgen. Vergoedingen zoals reiskosten maken overigens geen deel uit van uw inkomen in tegenstelling tot overwerk en provisies (gemiddeld over de laatste 2 of 3 jaar).

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Als uw werkgever een intentieverklaring gaat tekenen geldt dezelfde acceptatie als bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit moet dan wel een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) betreffen voor extra garantie.

In andere gevallen zal er meestal aangetoond moeten worden dat er een goed arbeidsverleden is. Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden naar de jaaropgaven van de afgelopen drie tot vijf jaar.

Tijdelijk inkomen

Met een tijdelijk inkomen zoals bepaalde uitkeringen en werken op uitzendbasis zult u bij de meeste hypotheekverstrekkers wel een hypotheek kunnen krijgen maar dan tot een maximum van 75% tot 100% van de executiewaarde van de woning. Er wordt waarschijnlijk gevraagd naar uw jaaropgaven van de afgelopen drie jaar. Elke hypotheekverstrekker past andere acceptatienormen toe, vraag uw hypotheekadviseur voor meer informatie.

Inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf

Als uw inkomen wordt vergaard uit een zelfstandig beroep (arts, advocaat) of bedrijf (winkelier) dient hieruit minimaal de laatste drie jaren aaneengesloten inkomen genoten zijn. Het inkomen is de gemiddelde nettowinst of het gemiddelde bedrijfsresultaat van de afgelopen drie jaren tot maximaal de nettowinst of het bedrijfsresultaat genoten in het laatste kalenderjaar. Als u bijvoorbeeld in het eerste kalenderjaar € 100.000,00 nettowinst heeft, het tweede kalenderjaar € 100.000,00 en in het laatste kalenderjaar € 75.000,00, dan zal het gemiddelde niet boven de € 75.000,00 uitkomen (de nettowinst van het laatste kalenderjaar). Om de nettowinst aan te tonen zou u, als zelfstandige, de jaarrapporten, de belastingaanslagen en belastingaangiften van de afgelopen drie jaar moeten overleggen. Bij de meeste hypotheekverstrekkers zult u maximaal tussen de 75% en 125% van de executiewaarde van de woning kunnen financieren. Ook in dit geval passen hypotheekverstrekkers verschillende acceptatienormen toe, vraag uw hypotheekadviseur voor meer informatie.

Directeur en directeur groot aandeelhouder

Bij directeuren van een BV of NV die minder dan 5% van de aandelen in zijn of haar bezig heeft of die helemaal geen aandeelhouder zijn gelden (in de meeste gevallen) dezelfde acceptatienormen als bij werknemers met een arbeidsovereenkomst. De directeur mag niet zelf zijn werkgeversverklaring ondertekenen. Bij directeuren van een BV of NV die meer dan 5% in handen hebben gelden (in de meeste gevallen) dezelfde acceptatienormen als bij zelfstandigen.

Tweeverdieners

Als u een partner heeft met een vast inkomen wordt dit door de meeste hypotheekverstrekkers volledig meegenomen in hun beoordeling. Ook de nationale hypotheek garantie neemt in de meeste gevallen beide inkomens mee in de beoordeling. Elke hypotheekverstrekker hanteert verschillende acceptatienormen, vraag uw hypotheekadviseur voor meer informatie.

Ouderen en pensioengerechtigden

Bij personen ouder dan 55 jaar word er door de meeste hypotheekverstrekkers gekeken naar het inkomen dat u ontvangt na uw pensionering. Dit inkomen moet de hypotheeklasten kunnen dragen. Hieronder valt de AOW-uitkering, het pensioeninkomen en eventuele pension- of lijfrente uitkeringen. Als het inkomen (en het onderpand) aan de algemene acceptatienormen voldoet dan zal in de meeste gevallen een maximale hypotheek mogelijk zijn. Het overlijdensrisico afdekken boven een bepaald percentage van de executiewaarde van de woning kan echter wel een probleem vormen. Aantonen van deze inkomsten is noodzakelijk.

Inkomen uit huurinkomsten en vermogen

Enkele hypotheekverstrekkers nemen een deel van eventuele huurinkomsten of inkomsten uit vermogen mee in hun hypotheekacceptatie. Meestal is er nog wel een ander vast inkomen noodzakelijk. Vraag voor meer informatie uw hypotheekadviseur.

Acceptatienormen

De hypotheekadviseur is normaal gesproken goed bekend met de acceptatienormen die de hypotheekverstrekkers hanteren. Vraag uw hypotheekadviseur hoe de betreffende hypotheekverstrekker omgaat met inkomen. Het is van belang dat u de juiste inkomensgegevens opgeeft, dit wordt gecontroleerd met bewijsstukken. In de offertes van de hypotheekverstrekkers worden altijd ontbindende voorwaarden opgenomen voor het geval de door u opgegeven gegevens (zoals inkomen) niet kloppen met de bewijsstukken.

Meer vragen over lenen?

Ik ben Pascal, mocht je toch nog meer willen weten over geld lenen dan beantwoord ik graag je vragen.

geld lenen
Bekijk je voordeel

Onderwerpen op de pagina

Geld lnnen lening.com logo
Wij helpen je graag

Waar kunnen we je mee helpen? Bel, mail of app ons gerust!

Consument
Zakelijk
Appen
Bespaar € 775 per jaar!

Door zelf eenvoudig te vergelijken kun je kiezen voor de goedkoopste aanbieder. Uit ons onderzoek is gebleken dat de goedkoopste aanbieder € 775 per jaar goedkoper is!