Groen Sparen is eigenlijk hetzelfde als sparen via internet of via een bank, met één heel groot verschil. Bij Groen Sparen wordt de spaarinleg namelijk gebruikt voor investeringen in groene of duurzame projecten.

Bij iedere vorm van sparen wordt de spaarinleg natuurlijk door de bank belegd. Immers anders kon de bank nooit een rente betalen over het spaartegoed. Bij “normaal” sparen kan de bank in van alles en nog wat beleggen. Bijvoorbeeld in de vorm van een Hypotheek aan de buurman, in een autofabriek, een energiecentrale op kolen of in het produceren van benzine (dit zijn louter en alleen voorbeelden).

Bij Groen Sparen zal een bank nooit beleggen in milieu onvriendelijke of niet duurzame projecten, maar in projecten zoals bijvoorbeeld zonne energie.

Aan de ene kant is Groen Sparen dus echt een spaarmethode als je bewust met het milieu en met het klimaat wilt omgaan. Aan de andere kant zit er nog een groot voordeel aan Groen Sparen, en dat is de belastingtechnische kant. Duurzaam of Groen Sparen kent namelijk fiscale voordelen. Als je spaargeld geïnvesteerd wordt in duurzame of groene projecten die door de overheid zijn goedgekeurd, dan hoef je geen belasting te betalen over je spaartegoed, en krijg je bovendien een belastingkorting. Mede daardoor is Groen Sparen een echt alternatief geworden voor andere spaarvormen, en zijn de rendementen best goed te noemen, zo niet uitstekend.