BKR hypotheek aanvragen, hoe doet u dat?

Bijna alle leningen die u afsluiten staan geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie, ook wel het BKR genoemd. Het BKR is gevestigd in Tiel en zorgt ervoor dat kredietverstrekkers een duidelijk beeld hebben van de aanvrager. Op deze manier komen de kredietverstrekkers niet voor onvoorziene problemen te staan. Dit houdt de markt gezond en zorgt ervoor dat ook de klanten van de kredietverstrekkers niet veel te veel lenen. Dit moet er dus voor zorgen dat zowel de aanbieders als de klanten van de aanbieders in een gezonde sfeer kunnen leven. Bij het BKR staan de hoogte van de leningen geregistreerd.

Welke leningen staan geregistreerd?
Leningen die bij het BKR geregistreerd staan zijn: salariskredieten, persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, winkelpassen, creditcards, effecten lease en afbetalingen bij “digitale of papieren” warenhuizen. Niet geregistreerd staan studieleningen bij het IBG en onderhandse leningen.

Maximale hypotheekbedrag
Bij de bepaling van het maximale hypotheekbedrag, wordt uitgegaan van een bepaald percentage van uw bruto-inkomen dat u mag verwonen. Dat komt neer op ongeveer 1/3 deel. Heeft u openstaande leningen, dan worden de maandelijkse lasten hiervan verrekend met het voor wonen beschikbare deel van uw inkomen. Dat kan leiden tot teleurstellingen over de hoogte van het hypotheekbedrag dat u mag lenen.

Achterstand codering
Loopt u een achterstand op bij het afbetalen van een lening en voldoet u niet aan uw verplichtingen ondanks herhaalde verzoeken tot betaling, dan is de kans groot dat u een achterstandscodering krijgt bij het BKR. Deze codering blijft tot vijf jaar na het aflossen van de betreffende lening staan. De meeste hypotheekverstrekkers zullen u geen hypotheek verstrekken, zolang deze codering nog staat. Het vervelende aan deze codering is dat hij tot 5 jaar na de aflossing van de schuld blijft staan. Dit zorgt voor een negatief leningsadvies waardoor u voor veel problemen kunt komen te staan als u opzoek bent naar een hypotheek.

Plausibele verklaring
Binnen de termijn van vijf jaar dat de codering blijft staan, is het dus heel moeilijk om een hypotheek te krijgen. Toch zijn er soms wel mogelijkheden. Zo stelt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen die de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) afgeeft, dat bij bepaalde A-coderingen wel tot financiering kan worden overgegaan. U kunt ook altijd proberen om een schriftelijke plausibele verklaring op te stellen. Als u een aannemelijke oorzaak kunt aandragen en u kunt aantonen dat de kans op herhaling zeer klein is, dan is de kans aanwezig dat een aantal hypotheekverstrekkers toch bereid is om u een hypotheek te verstrekken.