Hypotheekrenteaftrek 2013 / 2014

By: Robin

Hypotheekrenteaftrek

De rente die je over de hypotheek betaald kun je aftrekken van het belastbaar inkomen. Je inkomenstenbelasting gaat hierdoor omlaag. Het huidige kabinet wil de hypotheekrenteaftrek voor hypotheken aanpassen. Vanaf begin 2014 wordt het maximale aftrektarief in stappen van 0,5% per jaar verlaagd naar het tarief van de 3e schijf (op dit moment schijf 4).

Hypotheekrenteaftrek bij tijdelijke verhuur

Bij tijdelijke verhuur valt je woning niet meer in box 1 maar in box 3. Vanaf het moment dat je de woning verhuurt kan er geen hypotheekrenteaftrek meer plaatsvinden. Als de woning uit de verhuur komt kun je de hypotheekrenteaftrek wel weer toepassen. Dit is een tijdelijke regel geldig tot eind 2013.

Hypotheekrenteaftrek bij leegstaande woning

Hypotheekrente is aftrekbaar als het betrekking heeft op je hoofdverblijf. Verlaat je de woning met de bedoeling deze te verkopen dan is er nog een periode waarin je de hypotheekrente kunt atrekken (zie pagina belastingdienst).

Hypotheekrenteaftrek blijft bestaan

Het huidige kabinet wil de hypotheekrenteaftrek handhaven. Zij hebben de volgende plannen opgesteld (bron: rijksbegroting 2013).

  • Hypotheekrente is voor nieuwe hypotheken alleen aftrekbaar als het een hypotheek betreft die volledig en annuïtair wordt afgelost.
  • Vrijstelling voor de KEW (Kapitaalverzekering Eigen Woning) blijft actief voor bestaande hypotheken.
  • Hypotheekrenteaftrek blijft ongewijzigd voor bestaande hypotheken.
  • De aflosperiode met hypotheekrenteaftrek blijft 30 jaar.

Lees ook:   Kan de bank je verplichten extra af te lossen?

Related post