Bankspaarhypotheek is eigenlijk een veredelde Spaarhypotheek. Daarbij is er geen sprake van een Levensverzekering of iets dergelijks.

Bij de Bankspaarhypotheek wordt de spaarinleg geplaatst op een spaarrekening of een beleggingsrekening. Deze rekening zal altijd door de hypotheekgever geblokkeerd worden, zodat er geen gelden aan onttrokken kunnen worden.

De Bankspaarhypotheek is een aflossingsvrije Hypotheek. Pas aan het einde van de looptijd wordt de hypotheeksom afgelost met het spaargeld, en er vinden dus geen maandelijkse aflossingen plaats. Daarbij betaal je maandelijks een vast bedrag aan rente, en een spaarbedrag.

Meestal wordt een minimum gegarandeerde spaaropbrengst afgesproken op de einddatum, gelijk aan de totale Hypotheeksom. Daarom wordt meestal bij de Bankspaar Hypotheek ook geen Overlijdensrisicoverzekering afgesloten.

Voordelen

  • De uiteindelijek opbrengst van het sparen is normliter gegarandeerd.
  • Optimaal benut van de hypotheekrenteaftrek.
  • Extra fiscaal voordeel door de koppeling van Hypotheek en spaarrekening.

Overigens wordt bovendien meestal dezelfde rente gegeven op de spaarrekening als betaald moet worden als Hypotheekrente. Dit is echte niet altijd zo!