Een Beleggingshypotheek is een hypotheek waarbij (een gedeelte van) de maandelijkse hypotheeklasten worden gebruikt voor het beleggen, meestal in effecten. Daarbij kunnen twee verschillende vormen worden onderscheiden onder de term Beleggingshypotheek.

Kapitaalverzekering

Deze vorm van Beleggingshypotheek is eigenlijk een soort Levenhypotheek. De feitelijke Hypotheek is aflossingsvrij, en ter aflossing wordt een kapitaalverzekering gesloten. Meestal is dit een zogenoemde gemengde Levensverzekering. In de Kapitaalverzekering wordt als het ware gespaard voor de aflossing van de hypotheek aan het einde van de looptijd. Daarbij worden (een gedeelte van) de Hypotheeklasten belegd in aandelen en dergelijke. De rechten op de uitkering uit de Kapitaalverzekering liggen vanzelfsprekend bij de Hypotheekverstrekker.

Voordeel is de maximale benutting van de renteaftrekmogelijkheden. Nadeel is de onzekerheid over het koersverloop van effecten. Dit kan positief zijn, waardoor de gehele Hypotheek kan worden afgelost. Dit kan ook negatief zijn, waardoor mogelijkerwijs in het ergste geval niet de gehele Hypotheek kan worden afgelost.

Beleggingsrekening of Effectendepot

Ook deze vorm is aflossingsvrij, waardoor de renteaftrekmogelijkheden optimaal benut kunnen worden gedurende de looptijd van de Hypotheek. Bij deze vorm wordt een gedeelte van de maandelijkse lasten belegd in effecten (vandaar effectendepot), maar kunnen bijvoorbeeld ook reeds in bezit zijnde effecten worden ingebracht. De rechten van het effectendepot liggen gedurende de looptijd bij de Hypotheekverstrekker.

Ook hier zit wederom het nadeel van koersdalingen ingesloten.

Nadelen

Het nadeel van een Beleggingshypotheek is, zoals reeds eerder geschreven, het risico op koersdalingen. Daarbij loop je het risico dat niet de gehele Beleggingshypotheek kan worden afgelost, en er een restschuld over blijft. Een ander nadeel is, dat de maandelijkse lasten niet alleen bestaan uit rente en beleggingspremies, maar gedeeltelijk ook uit kosten. Niet alles wordt dus als het ware in Beleggingen omgezet.

Voordelen

De Beleggingshypotheek is aflossingsvrij, en gedurende de looptijd kan je maximaal profiteren van de Hypotheekaftrek.