Een Hybride Hypotheek is eigenlijk niets meer dan een combinatie van een Spaarhypotheek en een Beleggingshypotheek of Levenhypotheek. Daarbij wordt de flexibiliteit en de zekerheid van de beide hypotheekvormen gecombineerd. De Hybride Hypotheek is één van de populairste hypotheekvormen in Nederland.

Bij de Hybride Hypotheek wordt normaliter ook een Overlijdensrisicoverzekering op het leven van de Hypotheeknemer(s) afgesloten.

Voordelen

  • Aflossingsvrij.
  • Vaste maandelijkse lasten, bestaande uit rente en premie.
  • Renteaftrek wordt optimaal benut.
  • Volledige vrijheid bij keuze rendement, d.w.z. niet gegarandeerd, gedeeltelijk gegarandeerd of volledig gegarandeerd.
  • Mogelijkheid om te switschen tussen spaargedeelte en beleggingshypotheek.

Nadelen

  • Beleggingsrisico van dalende koersen.
  • Sparen, Beleggen en Hypotheek veelal in handen van één maatschappij.
  • (Verzekerings)kosten relatief hoog.