Bij een Lijfrente Hypotheek wordt een gedeelte van de maandelijkse lasten ingelegd voor een Lijfrente. Daarbij betaal je dus iedere maand rente over de hypotheeksom, en een premie voor de lijfrente.

Wat is een Lijfrente

Noem het maar een soort rente op het lijf, oftewel een soort Pensioen met periodieke uitkeringen. De uitkeringen, bijvoorbeeld maandelijks, uit een dergelijk Pensioen wordt de Lijfrente genoemd.

Aflossing

De Lijfrente Hypotheek is een zogenoemde Aflossingsvrije Hypotheek. Dat wil zeggen dat er gedurende de looptijd niets wordt afgelost, maar pas aan het einde van de looptijd. De periodieke uitkeringen bij het bereiken van de Pensioenleeftijd kunnen worden gebruikt voor de aflossingen. Overigens zal dit wel vaak, maar niet altijd, door de Hypotheekgever worden bedongen (afgesproken).

Voordelen

Het grote voordeel van de Lijfrente Hypotheek is de dubbele mogelijk voor aftrek van belastingen. Enerzijds is de Hypotheekrente aftrekbaar, anderzijds zijn ook de premies voor de Lijfrente aftrekbaar.

Nadelen

Echte nadelen zijn er bij deze hypotheekvorm niet, temeer omdat normaliter bij het afsluiten wordt afgesproken hoe hoog de uitkeringen bij het bereiken van de Pensioenleeftijd minimaal zullen zijn. Het is dan ook verstandig altijd van deze minimale uitkeringen uit te gaan.