Een Lineaire Hypotheek wordt gelijkmatig afgelost. Binnen de maandlasten, die iedere maand lager worden, is het aflossingsgedeelte iedere maand exact gelijk. Doordat er iedere maand een stukje wordt afgelost, dalen de rentelasten iedere maand (daardoor worden de maandlasten iedere maand lager).

Relatief gezien zijn de totale lasten, dus aflossing plus rente, aan het begin van de looptijd hoog en aan het einde van de looptijd laag.

Nadelen

Fiscaal gezien is de Lineaire Hypotheek minder aantrekkelijk, doordat gedurende de looptijd het rentegedeelte steeds lager wordt. Daardoor kan je dus iedere maand / ieder jaar, minder profiteren van de belastingtechnische Hypotheekrenteaftrek.

Voordelen

De Lineaire Hypotheek heeft stabiliteit en regelmatige aflossing als de grote voordelen. Vooral hypotheeknemers met een lager inkomen, kunnen van een Lineaire Hypotheek profiteren i.v.m. de beperking van het eigenwoningforfait. Bovendien is de stabiliteit van de Lineaire Hypotheek voor veel hypotheeknemers aan te bevelen.

Bijkomen voordeel is dat de Lineaire Hypotheek aan het einde van de looptijd geheel is afgelost, en dat de maandlasten steeds lager worden. De lineaire Hypotheek wordt als het ware iedere maand een stukje goedkoper, en de hoogste maandlasten zitten direct aan het begin van de looptijd.

Beperking van het eigenwoningforfait

Dankzij deze regeling kunnen hypotheeknemers een extra aftrekpost verkrijgen als de aftrekbare rente lager is dan het eigenwoningforfait. Daadoor kan het eigenwoningforfait nooit hoger zijn dan de betaalde rente. Het eigenwoningforfait is overigens het bedrag dat je aan de staat mag betalen, omdat je van een eigen huis kunt genieten.