Het woord krediet is vandaag de dag bij iedereen wel bekend. Er zijn maar weinig mensen meer die er in slagen om een kwalitatief leven uit te bouwen zonder gebruik te moeten maken van één of zelfs meerdere kredieten.

Het afsluiten van een krediet is in principe vrij eenvoudig geworden wanneer we het gaan vergelijken met enkele jaren geleden. Vandaag de dag volstaat het bijvoorbeeld om uw kredietaanvraag in te dienen (dit kan zelfs gewoon via internet), een bewijs van inkomsten te bezorgen aan de bank waarbij het krediet wordt aangevraagd, eventueel nog wat aanvullende waarborgen te geven en het krediet zal u zonder veel problemen worden toegekend… Althans dat is in het beste geval.

Het is natuurlijk ook zo dat het eveneens kan gebeuren dat de lening door de bank wordt geweigerd. Dit kan verschillende redenen hebben. Misschien is uw inkomen niet voldoende, of heeft u geen aanvullende waarborgen te geven voor het krediet in kwestie. Hierdoor heeft de bank geen garantie dat ze hun geld ooit nog terugzien, etc. Het is omwille van deze reden altijd belangrijk om voor het indienen van een kredietaanvraag eerst zelf even te controleren of uw financiële situatie het wel toelaat om een krediet af te sluiten. Wanneer u er zelf achter komt dat, dat niet zo is heeft het aanvragen van een krediet dan ook weinig zin.

Het verloop van een standaard krediet is bij iedereen wel bekend, maar wat wanneer een standaard krediet voor uw situatie niet voldoet? Misschien wenst u wel helemaal niet maandelijks af te betalen van de hoofdsom en volstaat het om gewoon de intresten te betalen op het geleende kapitaal of misschien heeft u er nood aan om een eerder afgelost bedrag terug op te kunnen vragen, etc. U hoeft heus niet te denken dat u gebonden bent aan een standaard krediet. Een doorlopend krediet maakt het bijvoorbeeld mogelijk om van zowat alle voorwaarden die zo typerend zijn voor een standaard krediet af te wijken. Zo is er sprake van een theoretische looptijd en geen vastgestelde looptijd, is het mogelijk om meer af te lossen dan in de voorwaarden vermeld staat en kan ook een eerder afgelost bedrag opnieuw opgevraagd worden. Dit maakt duidelijk dat er voor iedereen en voor iedere situatie minstens één krediet beschikbaar is die aan de gestelde eisen kan voldoen.