Kredietlimiet

Een veelgehoorde term als u een doorlopend krediet afsluit. De financieel adviseur noemt het waarschijnlijk ook op als een van de voordelen van het doorlopend krediet: “U kunt opnemen tot aan uw kredietlimiet”. Prachtige term natuurlijk, maar wat kunt u er eigenlijk mee, het kredietlimiet? En wie bepaald de hoogte van uw kredietlimiet? Is er nog een voordeel aan een lager, of juiste een hoger kredietlimiet? Veel vragen om beter te begrijpen wat u eigenlijk met een lening kunt, en om na te gaan of er voordeel uit uw kredietlimiet te behalen is.

kredietlimietWie bepaald de hoogte?

U kunt zelf de hoogte van uw kredietlimiet bepalen, uiteraard tot een bepaald maximum. Dit kunt u in overleg met onze adviseurs doen. Zij kunnen u duidelijk aangeven wat uw maximale limiet is, en wat dus verantwoord is om te gaan lenen op basis van uw inkomsten/lasten verhouding. Uiteraard is het niet altijd even verstandig om uw maximale leencapaciteit maar te benutten “omdat het kan”. De verleiding om dan opnames te doen uit uw krediet, terwijl u het geld niet nodig heeft, kan dan heel groot zijn. Hierdoor maakt u geld op dat u eigenlijk niet heeft. Dit kan op de korte termijn een koopbehoefte vervullen. Maar op de lange termijn zult u er over het algemeen niet gelukkiger van worden.
Uiteraard wordt de hoogte van uw limiet ook bepaald door de goedkeuring die de bank kan afgeven.

Hoger kredietlimet, lagere rente?

Over het algemeen klopt dit. Des te hoger uw kredietlimiet is, des te lager de rente die u zou moeten gaan betalen. Toch is het, in het algemeen, niet verstandig om een kredietlimiet van € 25.000,- af te sluiten, terwijl u maar € 5.000,- opneemt. Het levert u echter wel een veel lagere rente op. Dit geldt overigens tot een bedrag van € 50.000,-. Gaat u meer lenen dan € 50.000,- dan neemt de rente weer iets toe. De banken vinden nog altijd riskanter als er grotere bedragen aan een consument verstrekt worden. Ze spreiden het risico liever over een aantal verschillende consumenten.