Leasing is een kredietvorm, waarbij de kredietverstrekker (lessor genoemd) de eigenaar wordt van de goederen, en deze ter beschikking stelt aan de kredietnemer (lessee genoemd).

Een bekend voorbeeld daarvan is de Leaseauto, maar dit kunnen ook andere duurzame goederen zijn zoals televisies, PC’s en dergelijke.

  • Bij Leasing zijn meestal drie partijen betrokken, leverancier van de goederen, de kredietnemer en de kredietverstrekker.
  • Het eigendom van de goederen gaat bij het aangaan van de Leasing over in handen van de kredietverstrekker.
  • Het gebruik van de goederen ligt bij de kredietnemer.

Er bestaan twee verschillende vormen van Leasing, te weten Operational Lease en Financial Lease. Daarbij ligt het verschil voornamelijk bij het overdragen van het eigendom( aan het einde van de looptijd).

Een andere constructie die vaak door bedrijven wordt toegepast, is de zogenoemde Sale and Lease back. Daarbij worden goederen of panden verkocht aan de kredietverstrekker, en worden voor een bepaalde duur geleasd door de verkopende partij. Daardoor kan een bedrijf snel en makkelijk aan geld komen, zonder het gebruik van bijvoorbeeld de kantoorpanden op te hoeven geven.