Lening.com voor geld lenen is nog nog niet Live!
Let op! Geld lenen kost geld

Een autoverzekering is een verplichte verzekering van de Europese Unie, dat maakt een autoverzekering dus ook verplicht in Nederland. In Nederland valt deze verplichting onder de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM).

Deze verzekering is er om schade aan of veroorzaakt door je eigen auto te verzekeren. Een autoverzekering valt onder een schadeverzekering. Een autoverzekering bestaat uit drie dekkingen. Waaronder een aansprakelijkheidsdekking, ook wel WA-dekking genoemd. Een aansprakelijkheidsdekking is verplicht in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. De aansprakelijkheidsdekking dekt dus de schade die die door jou veroorzaakt is. Dit gaat over materiële en lichamelijke schade. Er worden bepaalde eisen gesteld waar een autoverzekering aan moet doen. Dit gaat over het verzekerde bedrag, internationale schade en dekking. Waar een verzekering geen dekking voor hoeft te bieden is bijvoorbeeld schade die je veroorzaakt met een gestolen auto. Het gewicht van je auto bepaald de hoogte van je premie van je WA-verzekering. De premie is hoger wanneer het gewicht zwaarder is, dit komt omdat men er vanuit gaat dat zwaardere auto’s meer schade veroorzaken. Het kan ook zijn dat je premie beïnvloed wordt door je rijgedrag. De tweede dekking heet beperkt casco dekking. Deze dekking kan als aanvulling op de WA-verzekering worden afgesloten. Deze dekking vergoed schade aan eigen auto die niet veroorzaakt is door een aanrijding en botsing. Je kan denken aan brand, diefstal, ruitbreuk, storm, rellen, luchtvaartuigen, transport per bood of trein of vervoer van gewonden. Als derde heb je de dekking volledig casco dekking. Deze dekking dekt eigenlijk alles, het dekt de beperkt casco gedekte schade, schade voor botsen, omslaan en slippen. Het dekt eigenlijk alles van buiten komende schade. De premie is afhankelijk van hoe nieuw de auto is, dit wordt de cataloguswaarde genoemd. Dus hoe hoger de cataloguswaarde des te hoger de premie is. Een bonus-maluskorting is een beloning voor mensen die lang schadevrij rijden. Schadevrije rijders krijgen een bonus (korting) op hun premie. Schaderijders krijgen malus, dus een hoger te betalen premie.
Nu ook speciaal voor vrouwen een autoverzekering.