Bij de Arbeidsongeschiktheidsverzekering worden de gevolgen van een eventuele arbeidsongeschiktheid verzekerd. Daarbij moet je niet aan de ziektekosten denken, die het gevolg van de Arbeidsongeschiktheid zijn, maar aan het financiële nadeel dat een arbeidsongeschikte zal ondervinden (het verlies aan inkomsten).

WAO

Iedereen die in Nederland in Loondienst werkt, en sommige andere beroepsgroepen, zijn gedeeltelijk verzekerd volgens de WAO, de Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering. De WAo vergoed echter maar ten dele de financiële gevolgen van arbeidsongeschikt, tot een zeker niveau ten opzichte van het laatst verdiende loon. De WAO gaat bovendien pas in na het eerste jaar ziek zijn. Dit eerste jaar valt onder de Ziektewet.

Omdat je dus binnen de WAO slechts een gedeelte krijgt van het laatst verdiende loon, ga je bij arbeidsongeschiktheid er dus behoorlijk in inkomen op achteruit. Soms kan dat wel resulteren in minder dan 50% van het laatsverdiende loon. De WAO wordt daarom vaak als een soort vangnet gezien, en een extra verzekering kan daar uitkomst bieden. De WAO vergoed tot maximaal 70% van het laatst verdiende loon.

AOV

De AOV, zoals de Arbeidsongeschitkheidsverzekering kortweg genoemd wordt, zal de WAO tot een bepaald percentage van je laatstverdiende loon aanvullen, mits je de Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit voordat je arbeidsongeschikt wordt. Dit percentage hangt een beetje van jezelf en je eigen wensen af. Vaak is de aanvulling tot 80% van het laatstverdiende loon, hoewel sommigen een voorkeur geven tot een hoger percentage of zelfs 100% van het laatstverdiende loon.

Binnen de WAo krijg je maximaal 70% van dat laatste loon, omdat men er voor het gemak van uitgaat, dat zieken en arbeidsongeschikten minder geld nodig hebben omdat deze personen niet hoeven te werken, c.q. thuis zitten. Overigens zijn wij het met deze stelling niet eens, en we durven zelfs te beweren dat voor zieken en arbeidsongeschikten het leven minstens net zo duur, zo niet duurder is.

Feit is in ieder geval, dat de WAO-uitkering in de meeste gevallen niet voldoende is, en vaak zelfs te weinig. Via een Arbeidsongeschiktheidsverzekering kan je dit gedeelte als het ware bijverzekeren. Welk percentage je uiteindelijk wilt bijverzekeren, kan je het beste bespreken met de verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon, en hangt ook af van de maandelijkse premie die je wilt betalen.

Collectief

Binnen bepaalde beroepsgroepen of bedrijven, is er sprake van een collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarbij geldt de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de gehele beroepsgroep, bijvoorbeeld via een vakvereniging of vakbond, of voor alle medewerkers van een bedrijf. Bij de eerste vorm mag je deelnemen, als je dat wilt en moet je de premie vaak wel zelf betalen, alhoewel dit beduidend minder is dan wanneer je zelf een Arbeidsongeschiktheidsverzekering zou afsluiten. Is er bij het bedrijf waar je werkt een collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten, zal in de regel de baas een gedeelte van de premie betalen, en een deel via het inkomen worden verrekend. Ook bij dit laatste zijn de premies beduidend lager dan wanneer je zelf een Arbeidsongeschiktheidsverzekering zou afsluiten.