Veel verschillende type verzekeringen, of liever gezegd onderdelen van verschillende verzekeringen vallen onder de term Autoverzekering. De Autoverzekering is dan ook eigenlijk een combinatie van verschillende verzekeringsvormen, die alle schade aan de auto en / of de inzittenden verzekeren, of de schade veroorzaakt met de auto.

Dat is dus een hele uitgebreide omschrijving. Bovendien speelt er nog iets, niet geheel onbelangrijk, bij de Autoverzekering. De Autoverzekering is namelijk verplicht voor iedereen die met de auto de openbare weg opgaat, althans, de minst uitgebreide vorm, de WA Dekking. Trouwens, dit is in alle Europese landen zo.

Verschillende soorten dekking

De Autoverzekering is in alle soorten en maten te krijgen, waarbij de verschillende dekkingsvormen ook nog eens per verzekeringsmaatschappij anders worden genoemd. Laten we eerst eens kijken naar de echte Autoverzekering, en de diverse vormen.

Aansprakelijkheidsdekking

Dit is het gedeelte van een Autoverzekering, die wettelijk verplicht is. Alle Autoverzekeringen hebben dan ook standaard een Aansprakelijkheidsdekking, terwijl de overige opties (zie verderop in dit artikel) niet standaard in alle Autoverzekeringen zijn opgenomen.

De Aansprakelijkheidsdekking van een Autoverzekering, verzekerd de aansprakelijkheid die kan voortkomen uit het bezitten of gebruiken van een auto. Bijvoorbeeld je rijdt een fietser aan, je bent aansprakelijk voor alle schade. Dit is dus in elke Autoverzekering verzekerd.

Je kan er voor kiezen om alleen de Aansprakelijkheidsdekking voor je auto te verzekeren. Dat wil zeggen, dat schade aan je eigen auto niet verzekerd is. Dit noemen de verzekeraars vaak WA Verzekering of dekking. Immers, alleen de Wettelijke Aansprakelijkheid is gedekt.

Vaak worden oudere auto’s alleen WA verzekerd. Kortweg: Een nieuwe auto Voll Casco verzekerd (een ruime dekking bij schade plus WA), ouder dan 3 jaar, maar zeg maar jonger dan 8 of 10 jaar Beperkt Casco (beperkte dekking bij schade plus WA) en oudere auto’s alleen WA. Bij oudere auto’s is de dagwaarde vaak zeer laag, en de vergoeding bij schade weegt niet op tegen de hoogte van de premies.

Beperkte Casco Dekking

Deze dekking is als het ware een aanvulling op het WA-gedeelte van de Autoverzekering. De naam zegt het al, de dekking is beperkt. Buiten de Wettelijk Aansprakelijkheid, zijn zaken als brand, explosie, diefstal, botsing met dieren, joyriding, enzovoorts verzekerd.

Vol Casco Dekking

De meest omvangrijke vorm bij een Autoverzekering. Verzekerd zijn de onderdelen van een Beperkte Cascodekking plus schade door botsingen, slippen, enzovoorts.

Bonus Malus

Weer zo’n moeilijk woord, maar heel belangrijk want aan de hand hiervan wordt de premie berekend voor het Cascogedeelte (vol of beperkt) van een Autoverzekering. Heel simpel gezegd, hoe meer schadevrije jaren (dus jaren dat je in een auto hebt gereden, maar geen schade hebt gehad), hoe lager de premie. Ben je dus beginnend bestuurder, dan heb je nog geen Bonus Malus opgebouwd, en betaal je dus de volle premie. Heb je al vijf jaar schadevrij gereden, dan krijg je de Bonus Malus korting voor vijf schadevrije jaren.

Dagwaarde

Nog zo’n leuk woord uit de Autoverzekering, want denk nu niet, dat als je auto vier jaar oud is, dat je bij schade altijd het volledige bedrag krijgt uitgekeerd. Een verzekeringsmaatschappij kijkt namelijk naar de dagwaarde van de auto. M.a.w. Wat zou diezelfde auto, van dezelfde leeftijd, nu kosten. Een nieuwe auto kost immers altijd meer dan een auto van vier jaar oud.

Aanvullende Verzekeringen

Naast een keuze uit de verschillende vormen bij een Autoverzekering, kan je nog voor extra aanvullingen kiezen.

Ongevallen INZITTENDEN

Deze aanvulling is in feite een Ongevallenverzekering voor de inzittenden (dus ook de bestuurder) van de auto. Bij een ongeval waarbij één of meerdere inzittenden schade ondervinden (overlijden of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend invalide raken) volgt een (veelal éénmalige) uitkering.

Schade inzittenden

Deze aanvulling verzekerd de materiële schade van de inzittenden (dus ook de bestuurder), letselschade of als er sprake van een overlijden is, een schadeloosstelling aan de nabestaanden, vaak tot een maximum bedrag.

Rechtsbijstand

In feite gewoon een Rechtsbijstandverzekering, maar dan alleen voor juridische problemen die voortvloeien uit het gebruik of bezitten van een auto.

Enorm Belangrijk!

We kunnen het niet vaak genoeg schrijven, maar vooral bij de Autoverzekering is het doorlezen van de verzekeringsvoorwaarden en de dekking enorm belangrijk. Doe dit dan ook voordat je een autoverzekering afsluit!