Een Pensioenverzekering is eigenlijk een specifieke levensverzekering. Daarbij volgt een uitkering bij in leven zijn op een vooraf afgesproken leeftijd of datum. Mocht de verzekerde overleden zijn, dan krijgen de nabestaanden in veel gevallen op de afgesproken datum een, weliswaar vaak lagere, uitkering.

AOW

Iedere Nederlander heeft recht op een uitkering volgens de AOW, mits hij of zij in Nederland werkzaam is of was, c.q. woonachtig is geweest en premie heeft betaald. De oorspronkelijke leeftijd waarop je volgens de AOW recht had op pensioen, was 65 jaar. Echter, inmiddels is de wet al veranderd en de pensioengerechtigde leeftijd opgeschroefd naar 66 of 67. Dat zal aan de ene kant betekenen dat de meeste Nederlanders later met Pensioen kunnen, terwijl het ook nog maar de vraag is, of de AOW in de huidige vorm blijft bestaan. Bovendien is de uitkering vaak lager dan je in je werkleven aan inkomsten kreeg. Een Pensioenverzekering wordt dus steeds belangrijker.

Hiep Hoi, ik ga met Pensioen

Dat is dus nog maar de vraag. Heb je geen aanvullend Pensioen, of een Pensioenverzekering afgesloten, dan kan je weliswaar met Pensioen gaan, maar ook ineens een stuk minder inkomsten hebben. Een Pensioenverzekering, biedt daar de passende oplossing voor.

Veel mensen dromen al van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Niet meer werken, lekker reizen, plezier van je oude dag hebben, enzovoorts. Maar dat kan niet alleen van de AOW betaald worden, en ook al heb je een aanvullend pensioen, als je eindelijk met Pensioen mag wil je toch ook lekker kunnen leven?

Twee soorten

Er zijn eigenlijk twee soorten te onderscheiden bij de Pensioenverzekering.

Eénmalige uitkering

Hierbij wordt een vooraf verzekerd bedrag betaald bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Met dit bedrag kan je allerlei leuke dingen doen, maar ook beleggen om zo een maandelijkse uitkering te krijgen, en dus aanvullende inkomsten.

Periodieke uitkering

Bij deze vorm van Pensioenverzekering, krijg je maandelijks, per jaar, per half jaar of per kwartaal, een bedrag uitgekeerd, bij het bereiken van de Pensioenleeftijd.

Waarom een Pensioenverzekering afsluiten?

Tsja, de AOW is niet erg hoog, en het gaat steeds langer duren voordat je recht hebt op de AOW. Enerzijds mis je dus een stukje inkomen door de hoogte van de AOW-uitkering, anderzijds wil je misschien wel eerder met pension. Op je 65ste of misschien nog eerder. Een Pensioenverzekering kan er voor zorgen dat je niet minder inkomsten hebt als je van je Pensioen wilt genieten, en met een Pensioenverzekering kan -mits je dat afspreekt- eerder met Pensioen.