Een Uitvaartverzekering dekt de kosten voor een uitvaart, in welke vorm de uitvaart dan ook zal plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld crematie of begrafenis. Daarbij zijn er kortweg twee verschillende vormen te onderscheiden.

Uitkering bij Overlijden

Deze vorm keert bij overlijden een vooraf afgesproken bedrag uit, om de kosten van een Uitvaart te kunenn betalen. De uitvaart zelf wordt verder niet door de verzekeringsmaatschappij geregeld, dit moet je geheel zelf verzorgen, of in opdracht geven bij een uitvaartonderneming.

De echte Uitvaartverzekering

Bij de echte Uitvaartverzekering, is de uitvaart verzekerd. In veel gevallen verzorgt de verzekeringsmaatschappij zelf de uitvaart, geheel naar de wensen van de nabestaanden. Daarbij is in de uitvaartverzekering natuurlijk als het ware een verzekerde som opgenomen, c.q. bepaald wat wel en wat niet tijdens de uitvaart door de verzekeringsmaatschappij betaald wordt. Zaken als een bloemstuk, koffiemaaltijd en dergelijke zijn niet altijd standaard meeverzekerd. Bij de betere uitvaartverzekeringen overigens wel.

Dekking

Zeker als je een uitvaartverzekering hebt, die een bedrag bij overlijden uitbetaald, is het belangrijk om goed op te letten bij de verzekerde som, oftewel het bedrag dat bij overlijden wordt uitbetaald. Een Uitvaart is best wel prijzig te noemen, waarbij cremeren vaak een stukje goedkoper is dan begraven. Bij een begrafenis zijn vooral de grafrechten behoorlijk aan de prijs, hoewel dit ook weer afhankelijk is van de plaats.

Daarbij is ook nog van belang of er sprake is van een koopgraf, waarbij je het graf daadwerkelijk koopt of gekocht hebt, of wanneer er sprake is van een huurgraf. Dit laatste wordt vaak voor een periode van 20 of 30 jaar gehuurd, en wordt bij niet verlengen geruimd.

Wil je liever een echte Uitvaartverzekering, is het belangrijk om vooraf te bepalen wat er wel in de dekking moet zitten, en wat minder belangrijk is.

Zijn er voor een uitvaart speciale wensen, zoals bijvoorbeeld het uitstrooien van de as op een specifiek plaats, praat daar vooraf over met de verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon. Veel is mogelijk, alhoewel de premie ook hoger zal zijn.

Ons Advies

Bij een echte Uitvaartverzekering wordt alle zorg uit handen genomen, en mits de verzekering bij een goede verzekeringsmaatschappij is afgesloten, hoef je nooit bang te zijn voor onderverzekering. Daardoor voorkom je dat nabestaanden met hoge rekeningen blijven zitten.