Werkgeversverklaring Hypotheek

By: Robin

Een werkgevers verklaring is een verklaring die door uw werkgever dient te worden afgegeven. in deze verklaring wordt uw inkomenssituatie toegelicht. De werkgeversverklaring is een zeer belangrijk document dat gebruikt wordt om een huurcontract af te sluiten of om een hypotheek aan te vragen.

Door de werkgeversverklaring kan de verhuurder of bank zien wat voor inkomen u heeft en of u de maandelijkse lasten voor het huis kunt betalen.

De werkgeversverklaring wordt alleen verstrekt bij een vast dienstverband. Bij een tijdelijk dienstverband geldt dit weer anders, dan kan uw werkgever een intentieverklaring verstrekken.

Gegevens
Voor een werkgeversverklaring liggen verschillende eisen, een belangrijke eis is dat het ingevuld moet worden door één persoon, deze persoon moet de verklaring invullen met dezelfde pen. Ook de datum en indiensttreding moeten kloppen en mogen niet vals ingevuld worden, ook het salaris dient te kloppen en dient overeen te komen met de salarisstrook. Indien dit niet klopt moet u dit zelf schriftelijk toelichten. Ook moeten de adresgegevens overeen komen met die van de salarisstrook. Bij een intentieverklaring moet de verklaring nog een keer getekend worden door de werkgever met de bijhorende bedrijfsstempel.

Inhoud verklaring
Wat staat er allemaal in die werkgeversverklaring? In uw werkgeversverklaring staat uw salaris, de hoogte van uw vakantie geld, uw bonussen en eventuele andere inkomsten. Dit is zeer belangrijk voor uw bank dus dient dit ook te kloppen. Verder staan er de standaard gegevens in over u zoals u woonplaats en datum wanneer u in dienst bent gegaan.

Lees ook:   Opbouw rentetarief hypotheek

Related post