Geld lenen kost geld

Interbank lening oversluiten

Interbank lening oversluiten met Lening.com

Een interbank lening oversluiten is het proces waarbij een nieuwe lening wordt aangegaan om een of meer uitstaande leningen af te lossen. Leners herfinancieren meestal om een lagere rente te krijgen of om anderszins hun aflossingsbedrag te verlagen. Voor schuldenaars die moeite hebben hun leningen af te betalen, kan herfinanciering ook gebruikt worden om een lening met langere looptijd en lagere maandelijkse aflossingen te krijgen. In deze gevallen wordt het totaal betaalde bedrag hoger, omdat de rente over een langere periode betaald moet worden.

Hoe herfinancier je een interbank lening?

Door een interbank lening te herfinancieren kan een lener zijn huidige schuldverplichting vervangen door een die gunstiger voorwaarden heeft. Door dit proces sluit een lener een nieuwe lening af om zijn bestaande schuld af te lossen, en de voorwaarden van de oude lening worden vervangen door de bijgewerkte overeenkomst. Dit stelt leners in staat hun lening te herzien om een lagere maandelijkse betaling te krijgen, een andere looptijd of een meer geschikte betalingsstructuur. De meeste consumentenkredietverstrekkers die traditionele leningen aanbieden, bieden ook herfinancieringsmogelijkheden. Voor producten als hypotheken en autoleningen zijn herfinancieringsleningen echter meestal met iets hogere rentevoeten te verkrijgen dan aankoopleningen.

De voornaamste reden waarom leners herfinancieren is om een meer betaalbare lening te krijgen. Vaak kan een herfinanciering de rentevoet verlagen. Bijvoorbeeld, een huiseigenaar met goed krediet die in 2006 afsloot zou waarschijnlijk een rente tussen 6% en 7% betalen. Tegenwoordig kunnen de meest gekwalificeerde leners een rente van minder dan 4% krijgen. Bijgevolg kan die huiseigenaar meer dan 2% van zijn rentevoet afschaven door zijn lening te herfinancieren, wat hem honderden euro’s per maand kan besparen.

Leners herfinancieren hun leningen ook om ze sneller te kunnen afbetalen. Hoewel langere termijnen een lagere maandelijkse betaling mogelijk maken, brengen ze ook hogere totale kosten met zich mee vanwege de extra tijd die de lening besteedt aan het oplopen van rente. Sommige leningen, zoals hypotheken en autoleningen, gaan echter gepaard met boetes voor vervroegde aflossing, zodat het voordeel van herfinanciering kan worden afgezwakt door de kosten van het betalen van die extra kosten.

Studentenleningen

Herfinanciering van studentenleningen wordt gewoonlijk gebruikt om meerdere leningen in één betaling te consolideren. Een pas afgestudeerde beroepsbeoefenaar kan bijvoorbeeld een schuldenpakket hebben dat particuliere leningen, gesubsidieerde federale leningen en ongesubsidieerde federale leningen omvat. Elk van deze soorten leningen heeft een verschillende rentevoet, en de privé en federale leningen worden waarschijnlijk door twee verschillende bedrijven onderhouden – wat betekent dat de lener elke maand twee afzonderlijke betalingen moet doen. Door hun leningen te herfinancieren en één geldschieter te gebruiken, kan de lener zijn schuld via één bedrijf beheren en mogelijk zijn rentebetaling verlagen.

Persoonlijke lening interbank oversluiten

Persoonlijke leningen worden vaak gebruikt als manier om de schuld van creditcards te herfinancieren. De rente loopt snel op over een uitstaand credit card saldo, en het kan moeilijk zijn een voortdurend groeiende schuld te beheren. De rente op creditcards, die maandelijks wordt toegepast, neigt ook hoger te zijn dan die voor persoonlijke leningen. Door het saldo van de credit card af te lossen met een persoonlijke lening, krijgen schuldenaars dus waarschijnlijk een betaalbaarder en beter beheersbare manier om hun schuld af te lossen.

Autolening interbank oversluiten

De meeste autobezitters kiezen ervoor hun lening te herfinancieren om hun maandelijkse betalingen te verlagen. Als een lener in gebreke dreigt te blijven met zijn schuld, kan een geherstructureerde auto lening overeenkomst nuttig zijn om zijn financién weer op orde te krijgen. Banken hebben echter meestal specifieke voorwaarden om voor een herfinanciering in aanmerking te komen, waaronder leeftijdsbeperkingen voor de auto, kilometerbeperkingen en limieten voor het uitstaande saldo. Als je in financiële nood verkeert en een herstructurering van je lening nodig hebt, kun je het beste contact opnemen met je lening verstrekker en hem je persoonlijke financiële situatie meedelen.

Leningen voor kleine bedrijven van interbank oversluiten

Herfinanciering van bedrijfsschulden is voor veel eigenaren van kleine bedrijven een gebruikelijke manier om hun resultaat te verbeteren. Door de overheid gesteunde SBA 504 leningen, die bedoeld zijn voor de aankoop van onroerend goed en uitrusting, kunnen ook gebruikt worden voor de herfinanciering van conventionele onroerend goed leningen. Net als bij het oversluiten van hypotheken kan het oversluiten naar een andere lening voor zakelijk onroerend goed vaak een lagere rentevoet en maandelijkse betaling opleveren. Ondernemers die overstelpt worden met schulden gebruiken ook schuldconsolidatieleningen om hun betalingsplan te herstructureren.

Hoe een lening interbank herfinancieren?

Als je een lening wilt herfinancieren, moet je eerst de specificaties van je huidige overeenkomst onderzoeken om te zien hoeveel je nu eigenlijk betaalt. Je moet ook nagaan of er een boete voor vervroegde aflossing op je huidige lening staat, want de waarde van herfinancieren kan mogelijk opwegen tegen de kosten van vervroegde beéindiging. Nadat je de waarde van je huidige lening gevonden hebt, kun je tussen een paar geldschieters gaan vergelijken om de voorwaarden te vinden die het beste bij je financiële doelen passen.

Of je nu op zoek bent naar een andere looptijd of een lagere rentevoet, er zijn tegenwoordig een heleboel leningsmogelijkheden op de markten. Nu nieuwe online geldschieters met traditionele banken willen concurreren, zijn er diensten en pakketten op maat voor alle financiële doelen. Voor de meest gekwalificeerde leners kan deze concurrentie helpen de kosten van een lening met honderden of duizenden te verlagen.