Geld lenen kost geld

Aan welke regels moeten kredietverstrekkers zich houden?

Medewerker
Geschreven door Pascal Financieel adviseur

Net zoals consumenten zich aan bepaalde voorwaarden dienen te houden wanneer zij een krediet afsluiten, zijn er ook voor kredietverstrekkers bepaalde regels opgesteld. De Rijksoverheid wil hiermee consumenten beschermen. Aan welke regels moeten kredietverstrekkers zich houden? Op deze pagina leggen we je daar het een en ander over uit. Op zich is het belangrijk dat consumenten zich bewust zijn van de regels die de overheid kredietverleners oplegt. Want mocht een kredietverstrekkers zich niet aan de kredietovereenkomst houden, dan mag een overeenkomst ontbonden worden.

Informeren

Kredietverstrekkers zijn verplicht om jou, voordat je een lening of krediet afsluit, te informeren over de lening/krediet en dat ruim voordat de overeenkomst ondertekent wordt. De geldverstrekker informeert jou bijvoorbeeld over het soort krediet, wat de totale kosten zijn en is verplicht om de klant de voorwaarden van de kredietovereenkomst te laten lezen. In de Nederlandse wet staat precies wat een dergelijke overeenkomst is en ook welke plichten en rechten je hebt, als klant c.q. consument. De uiteindelijke bedoeling daarvan is dat leners optimaal beschermt worden. Voor consumenten hebben deze regels en plichten waaraan de kredietverlener zich moet houden bepaalde gevolgen. Sluit je een consumentenkrediet af, dan betekenen de regels dit voor jou:

  1. Alle regels en plichten (de voorwaarden) waaraan de kredietverstrekker zich moet houden, hebben als gevolg dat het voor jou gemakkelijker wordt om kredietaanbieders met elkaar te vergelijken.
  2. Klanten hebben de vrijheid en het recht om een overeenkomst ongedaan te maken binnen 2 weken na het afsluiten daarvan. In de praktijk gebeurt dit weinig maar de consument wordt door deze regel extra beschermt.
  3. Wil je vervroegt een krediet of lening aflossen? Meestal betaal je dan een boete aan de kredietverstrekker. De hoogte van deze boete is echter door de overheid beperkt tot een maximaal bedrag.
  4. Klanten kunnen altijd schade op kredietverstrekkers verhalen, indien zij te laat zijn geïnformeerd.

Wat voor consequenties hebben deze regels voor de kredietverstrekker?

Voor de kredietverstrekkers hebben de regels die de Rijksoverheid ze oplegt ook bepaalde gevolgen. De regels betekenen zo ongeveer het volgende:

  1. De kosten van een krediet of van een lening moeten o.a. in reclames duidelijk worden benoemd. Waar zij eerder nogal eens adverteerden met de laagste rentes, zijn ze nu verplicht om de hoogste rente te noemen.
  2. Houden zij zich niet aan de regels omtrent informatievoorziening in reclames, dan worden zij door het AFM op de vingers getikt en beboet. Ditzelfde gebeurt indien zij de klant oneerlijk, te laat of onvolledig informeren over leningen/kredieten. Wat dat betreft vallen ook flitskredieten onder dezelfde regelgevingen.

Het flitskrediet en financieel toezicht

Flitskredieten worden vandaag de dag door de overheid aangemerkt als zijnde normale leningen. Net zoals het consumentenkrediet valt ook dit type lening dus onder het financieel toezicht (van o.a. de Nederlandsche bank en het AFM). Of te wel: leningen met een korte en lange looptijd vallen allen onder dit toezicht. Een flitskrediet is een lening met een zeer korte looptijd. Je sluit deze af via een website (online) of per sms (telefonisch). De overheid heeft de maximale rentepercentage, die aanbieders van flitskredieten vragen, ingesteld.

Kredietverstrekker houdt zich niet aan afspraken, wat nu?

Kom je erachter dat jouw kredietverstrekker zich niet aan bepaalde afspraken heeft gehouden, of heb je het gevoel dat je onvolledig, te laat of oneerlijk bent geïnformeerd? Schakel dan het AFM in. Zij zullen de zaak onderzoeken.