Geld lenen kost geld

Lening voor het saneren van asbestdak

[finckers_javascript_api_form_dynamic purpose="02"]
Medewerker
Geschreven door Pascal Financieel adviseur

Het is dan in de gemeente Lelystad eindelijk voor iedereen mogelijk om een lening aan te vragen voor het saneren van een asbestdak. Tenminste, die plannen heeft de gemeente. Het is voor sommige inwoners van Lelystad namelijk niet mogelijk om een reguliere lening af te sluiten voor asbestsanering. Voor de mensen waarvoor geld lenen te duur is, heeft het college de gemeenteraad voorgesteld om een ‘Verordening Asbestlening 2018’ te laten vaststellen.

Verbod op asbestdaken aanstaande

Landelijk is er vanaf 2024 een verbod op asbestdaken aangekondigd. Sinds 2016 heeft de gemeenteraad te Lelystad daarom een z.g. ‘stimuleringslening Asbestverwijdering’ beschikbaar gesteld voor woningeigenaren.

Voor iedereen mogelijk maken

Het verwijderen en saneren van een asbestdak moet voor iedereen mogelijk zijn. Dus ook voor particulieren die een normale lening niet kunnen afsluiten of voor wie geld lenen simpelweg te duur is. Door een collectieve sanering van asbestdaken voor te stellen, wordt de verwijdering voor iedereen mogelijk.

Stimuleringsleningen en maatwerkleningen

De raad gaat nu de Verordening Asbestlening voor 2018 vaststellen. Als dat is gebeurt, dan kan men naast de Stimuleringsleningen nu ook maatwerkleningen voor het verwijderen van asbestdaken aangevraagd worden. Dan kan er ook geld worden geleend door particuliere woningbezitters voor wie anders een normale lening te duur zou zijn.

Strenge leenvoorwaarden

Bij niet tot asbestsanerende maatregelen, gelden strenge regels m.b.t. medefinanciering, zodat de lening blijft passen bij de draagkracht van de aanvrager. Daarmee worden werkzaamheden bedoeld die niet in directe relatie staan aan de asbestverwijdering zoals het nemen van isolerende maatregelen of het plaatsen van zonnepanelen. Voor een financiering komt u alleen in aanmerking indien u zelf in de woning woont. De asbestlening kan u aanvragen via de gemeente van Lelystad.