Geld lenen kost geld

Risico’s lenen

Medewerker
Geschreven door Pascal Financieel adviseur

Met lenen zelf is helemaal niets mis. Steeds meer mensen lenen en zien dan ook voordelen in lenen. Een lening aangaan heeft zowel zijn voor en nadelen, maar brengt vooral een aantal risico’s met zich mee.

De risico’s die genomen worden wanneer u een lening aan gaat kunnen in sommige gevallen vrij riskant zijn en wanneer u bijvoorbeeld het contract van de lening niet, of niet goed doorleest dan kan dit nadelige gevolgen hebben.

Risico’s lenen zoveel mogelijk uitsluiten

Wanneer u een lening aangaat dan komen daar altijd wat risico’s bij kijken. U kunt bijvoorbeeld uw baan verliezen en werkeloos raken, natuurlijk denken we hier liever niet over na maar het is een realistische blik op de werkelijkheid en daarom is het belangrijk om de risico’s zoveel mogelijk tot in de minimum te beperken.

Er zijn een aantal stappen die u kunt nemen om uzelf zoveel mogelijk te beschermen tegen onmacht zoals het verliezen van een baan. Door bijvoorbeeld van tevoren in inschatting te maken van de risico’s kunt u achteraf veel problemen voorkomen.

Checklist om zo veilig mogelijk te lenen:

  • Kunt u de lening nog betalen zodra u uw baan verliest?
  • Dekt u nabestaanden in voor het geval u komt te overlijden?
  • Sluit u bij de lening een verzekering af voor werkeloosheid en overlijden?
  • Leest u het contract goed door voordat u uw handtekening zet?

Wanneer u op deze vragen met “ja” kunt antwoorden, dan bent u voor een groot gedeelte aan mogelijke risico’s ingedekt. Natuurlijk blijven er altijd risico’s over en is het moeilijk om u voor alles in te dekken, maar wanneer u zich zoveel mogelijk kunt indekken dan wordt lenen steeds veiliger.

Wat voor risico’s hangen er aan lenen vast?

Het grootste risico dat u loopt met een lening is dat u de lening niet kunt terugbetalen. Dit kan zoals hierboven genoemd komen door werkeloosheid, maar ook door faillissementen en overige problemen.

Het risico dat u loopt wanneer u een lening niet kunt betalen, is dat de geldverstrekker een invordering zal gaan doen en dit kan uw lening nog hoger maken dan dat deze al is doordat er vaak in lening overeenkomsten een boeteclausule staat waarop de lening verstrekker kan en zal terugvallen wanneer betaling van uw kant uit blijft.

Voorkomen is beter dan genezen

Wanneer u ook maar enigszins het idee heeft dat u een lening niet kunt terugbetalen, of dat deze mogelijkheid er nog binnen de looptijd van de lening aan zit te komen dan kunt u er het beste voor kiezen om van de lening af te zien. Natuurlijk klinkt dit vrij logisch, maar mensen nemen toch vaak alsnog het risico tegen beter weten in.

Wees altijd voorzichtig en bedachtzaam bij het afsluiten van een lening en informeer uzelf vooraf altijd goed van de mogelijkheden. Er bestaan verschillende soorten leningen, waarover u ook op onze website tal van informatie kunt vinden.

Neem vooral de tijd en vergelijk de leningen zoveel mogelijk om ieder mogelijk risico zover mogelijk tot in de minimum te beperken.