Geld lenen kost geld

Senioren lening voor ouderen zodat ze langer thuis kunnen wonen

Medewerker
Geschreven door Pascal Financieel adviseur

In de gemeente Lelystad zijn ze al enkele jaren bezig met een interessant project. Zo verstrekken ze z.g. ‘blijversleningen’ aan oudere mensen die graag in hun huis willen blijven wonen. Sommige Lelystedelingen vinden de lening ‘een sigaar uit eigen doos’, terwijl weer anderen er laaiend enthousiast over zijn. Enkele dagen geleden kwamen er opnieuw tientallen mensen bijeen tijdens een bijeenkomst. Ze werden uitvoerig over deze speciale lening voor senioren geïnformeerd.

Uitleg over blijverslening / senioren lening.

Wat is een blijverslening? Het komt erop neer dat ouderen deze lening kunnen aanvragen bij hun gemeente. In dit geval dus Lelystad. Met de lening zijn ze in staat om bepaalde aanpassingen te doen aan hun woning. Zo kunnen ze langer in hun huis blijven wonen. Voor 2018 en 2019 zal er in totaal zo’n €2.000.000 (2 miljoen euro) voor uitgetrokken worden. Dit kwamen het College van Burgermeester en de wethouders van Lelystad met elkaar overeen.

Senioren moeten langer thuis blijven wonen met de senior lening.

Lelystad is de eerste Nederlandse stad die deze speciale lening aanbiedt. Ouderen zijn steeds meer op zichzelf aangewezen als het aankomt op opvang en zorg. Met de lening is het gemakkelijker om langer thuis te blijven wonen. Het beleid van Lelystad richt zich dus ook op het langer zelfstandig kunnen wonen van ouderen in een eigen woning. Diverse onderzoeken laten ook zien dat ouderen dit ook graag willen, vermits ze maar veilig en comfortabel kunnen wonen. Met de lening worden woningen levensloopbestendiger gemaakt. Niet alle ouderen zijn even vermogend en veel kunnen de woningaanpassingen niet uit eigen zak betalen. En bij de bank hoeven ze, vanwege de leeftijd, niet aan te kloppen voor een lening.

Voorbeelden van levensloopbestendiger wonen

Bent u op leeftijd en woont u in Lelystad? Dan kunt u, als u zelf niet over voldoende spaargeld beschikt, aankloppen bij de gemeente voor een blijverslening. Daarmee kunt u geld lenen tegen een lage rente voor diverse belangrijke aanpassingen in uw woning. U kan denken aan:

  • het plaatsen van een traplift;
  • het rolstoel toegankelijk maken van uw woning;
  • de installatie van een intercom;
  • het aanpassen van uw badkamer;
  • het nemen van diverse veiligheidsmaatregelen zoals speciale sloten of cameratoezicht;
  • slimme verlichting die u kan bedienen via de telefoon;
  • het openen van deuren op afstand.

Een ‘verzilver-variant’

Voor ouderen die een zeer laag inkomen hebben en geen aflossing voor een lening kunnen betalen, komt er waarschijnlijk een z.g. ‘verzilver-variant’. Zij kunnen dan de overwaarde van hun woning gebruiken als onderpand voor de lening.