Geld lenen kost geld

Rente van de persoonlijke lening aftrekken voor de IB?

[finckers_javascript_api_form_dynamic purpose="02"]
Medewerker
Geschreven door Pascal Financieel adviseur

Uw vraag is of u de rente van de persoonlijke lening kan aftrekken voor de Inkomstenbelasting.

U weet vast dat u wel de hypotheekrente (vrijwel altijd) van het belastbare inkomen kan aftrekken (box 1). Hoe het zit met de renteaftrek van de persoonlijke lening ontdekt u hier op deze pagina.

Is de persoonlijke lening rente fiscaal aftrekbaar?
De persoonlijke lening rente kan u wel aftrekken maar vrijwel nooit in box 1. Wanneer kunt u de rente wel aftrekken in deze box? Dat is het geval indien u de lening gebruikt voor een verbouwing of aankoop van een woning of voor onderhoud. Maar let op: U kunt de persoonlijke leningrente alleen aftrekken van het belastbaar inkomen indien het leenbedrag behoort tot de ‘eigenwoningschuld’. U kan niet profiteren van renteaftrek als u de geldlening gebruikt om meubilair o.i.d. te kopen. Wel wanneer u het geld van de lening gebruikt voor een nieuwe badkamer of keuken. In dat geval is de rente ook aftrekbaar. Wel moet uw persoonlijke lening in maximaal dertig jaar worden afgelost en in ieder geval annuïtair. Ook moet de lening volgens een vastgesteld schema afgelost worden.

Rente aftrekken in box 3 ook mogelijk
Naast de mogelijkheid om de rente van uw lening in box 1 van uw belastbaar inkomen af te trekken is de lening ook aftrekbaar in box 3, onder bepaalde voorwaarden. In box 3 wordt namelijk het eigen vermogen belast. Dit bestaat uit bijvoorbeeld een extra woning, een belegging of eigen spaargeld. Als u geldschulden heeft dan zijn deze aftrekbaar van uw eigen vermogen. Een persoonlijke lening is ook een schuld en is dus in box 3 aftrekbaar. Wel moet de schuld (in 2017) minimaal 3.000 euro zijn. En de rente kan u alleen aftrekken van de belasting in deze box indien uw eigen vermogen meer is dan de zogenoemde ‘heffingsvrije grens’ (€25.000). Voor al het eigen vermogen onder deze grens hoeft u geen vermogensbelasting te betalen en in dat geval heeft het aftrekken van uw schulden, de persoonlijke lening, geen zin.

Kortom: Renteaftrek bij persoonlijke lening wel/niet mogelijk?
U kunt wel degelijk de rente die u dient te betalen op persoonlijke leningen van de belasting aftrekken. U moet dan wel kunnen aantonen dat u het bedrag gebruikt voor een verbouwing, verbetering of aanschaf van een (tweede) woning. U kunt de rente in box 1 of in box 3 aftrekken onder bepaalde voorwaarden.